Certificate of registration Chemimpex

Реєстраційне свідоцтво

Trademark registration certificate

Свідоцтво на знак для товарів і послуг